GW 33 staat voor persoonlijke vrijheid, veiligheid en zekerheid. Dat zijn onze kernwaarden. Wij ondersteunen projecten en initiatieven die deze waarden ondersteunen en uitdragen. Op deze manier willen wij een steentje bijdragen aan een wereld met perspectief voor de toekomst. De kernwaarden zijn afgeleid van het sprookje 'de Keizer en de nachtegaal'.

In het sprookje 'De keizer en de nachtegaal' krijgt de keizer een wonderschone nachtegaal als geschenk. Een vogel die ook nog eens mooi kan zingen en de keizer is hier heel tevreden mee. Maar de keizer is bang dat de vogel, vrij als hij is, weg kan vliegen en niet meer terug keert naar het paleis. Daarom laat de keizer een wonderschone kooi maken, waar hij de nachtegaal in gevangen zet. Prompt stopt de nachtegaal met zingen.

Dit gebeurt in het echte leven ook met mensen. Wanneer zij hun gevoel van vrijheid, veiligheid of zekerheid verliezen dan worden zij minder vrolijk, minder gemotiveerd, om goed te zorgen voor datgeen wat er van hen wordt gevraagd. Mensen zijn net als nachtegaals: neem hun vrijheid, veiligheid of onzekerheid weg en ze stoppen met zingen.

De keizer die alles kon hebben wat zijn hartje begeerde was niet in staat om de nachtegaal op waarde te schatten en vertrouwen te hebben dat vogels, net als mensen, in vrijheid tot sublieme prestaties kunnen komen. Met als gevolg dat hij een kapitale vogel had maar geen plezier er aan kon beleven.

Dit geldt ook voor mensen: in vrijheid kunnen zij heel veel betekenen voor anderen. Maar neem dat weg en het rendement valt ook weg.

Daarom wil GW 33 initiatieven nemen en ondersteunen die bijdragen tot een groter gevoel van vrijheid, veiligheid en zekerheid op alle denkbare vlakken.

Dit kan niet in een dag gerealiseerd worden en daarom worden er kleine stapjes gemaakt. De eerste stap is Creatief Management, een hulpmiddel voor organisaties en mensen. Hiermee krijgen mensen meer rust en ruimte in hun hoofd en daarmee in hun omgeving. Creatief Management kan voor veel organisaties of mensen en in veel verschillende situaties toegepast worden.