Wat is CCIR?

Corporate Conscience & Integrity Register, of afgekort CCIR, is een wereldwijde database met informatie over organisaties en hoever zij zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wat beoogt CCIR?

CCIR wil er mede aan toe bijdragen dat mensen echt vrij zijn in hun keuzes, gebaseerd om feitelijk juiste en accurate informatie in de vorm van een MVO-rating.

Waarom CCIR inzetten?

Met het inzetten van CCIR krijgen de deelnemende organisatie en haar steakholders een helder inzicht in de organisatie. Hiermee krijgen de stakeholders een beter zicht op de deelnemende organisatie en kunnen daarmee bewuster kiezen om met een organisatie wel of niet in zee te gaan. Dit betekent voor de organisatie dat zij relaties krijgen die bewust hebben gekozen voor dat geen wat de organisatie beoogt.

Hoe werkt CCIR?

CCIR verkrijgt, op vrijwillige basis, van de deelnemende organisatie alle relevante informatie over de organisatie. Deze informatie wordt verwerkt en geeft als resultaat een cijfer, à la Moody's of S&P dat doen met financiële produkten, hoe goed een organisatie scoort op het vlak van MVO.

Wil je meer weten over CCIR?

Bezoek dan de website www.gw-ccir.com