Wat is Creatief Management?

Creatief Management is een management tool dat zorgt voor meer rendement in de zakelijke of prive sfeer en bestaat uit twee aparte onderdelen. Het eerste deel is een 1-daagse workshop met het bordspel Creatief Management. Tijdens de workshop wordt duidelijk waar knelpunten, uitdagingen en kwaliteiten liggen van de individuele deelnemer(s). Het tweede deel is een periode van 3 tot 6 maanden waarin 3 evalutatie momenten zitten. Tijdens deze evaluatie momenten wordt gekeken hoe de individuele deelnemers hun verworven kennis toepassen en kan er bijgestuurd worden waar nodig.

Welk rendement levert Creatief Management op?

Creatief Management zorgt er in eerste instantie voor dat de deelnemers weten waar hun kracht zit en hoe ze deze optimaal in kunnen zetten. Verschillende situaties vragen om verschillende kwaliteiten. Door het inzetten van de aanwezige kwaliteiten op het juiste moment en voor het juiste doel kan direct een beter resultaat of hoger rendement verkregen worden.

Waarom Creatief Management inzetten?

Iemand die geen issues heeft behaalt betere resultaten dan iemand die afgeleid wordt van zijn primaire en secundaire taken. Afleiding zorgt voor minder rendement omdat de focus op de eigenlijke taken vermindert. Wanneer je in een belangrijke meeting zit of werkt aan een belangrijke opdracht dan blijf je graag goed de focus houden op datgeen wat je doet of wilt bereiken. Zijn er dan directe of indirecte issues die je afleiden dan levert dit direct een vermindert rendement op. Het verschil tussen een directe of indirecte issues is dat indirecte issues veroorzaakt worden door issues die eigenlijk van een ander (bv je parntner) zijn maar waarvan de druk bij jou wel gevoeld wordt omdat er een inspanning van jou verwacht wordt. Een direct issue wordt alleen door jou gevoeld.

Hoe werkt Creatief Management?

De 1-daagse workshop begint voor alle deelnemers hetzelfde. Een heldere uitleg van de werkwijze gevolgd door het benoemen van een of meer issues waar de deelnemers mee worstelen. Deze issues kunnen binnen de werksfeer liggen maar ook binnen de prive sfeer. Vervolgens geen de deelnemers op reis op het speelbord en krijgen zij informatie die direct met deze issues te maken hebben. Voorbeelden die zichtbaar kunnen worden zijn 'Wanneer je open bent naar je collega/gesprekspartner, dan krijg je daar vertrouwen voor terug'. Dit is slechts een van de honderden, zo niet duizenden, mogelijke opties die zichtbaar kunnen worden. Elke deelnemer kan 1 tot 20 zichtbare handvatten krijgen die leiden tot een betere aanpak van het betreffende probleem. In het vervolgtraject van 3-6 maanden wordt gekeken in hoeverre de deelnemers de situaties herkennen die zij zijn tegengekomen en of zij hun benoemde kwaliteiten in hebben kunnen zetten.

Welke issues zijn valide om in te benoemen?

In principe kan elke situatieschets gebruikt worden om te onderzoeken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het starten van een eigen onderneming
 • Stress op het werk, thuis of op school
 • Problemen met kinderen
 • Zorgverleners met moeilijk te benaderen cliënten
 • De ondernemer met fusieplannen
 • De ZZP-er met een dilemma om zijn business uit te breiden
 • De ondernemer die meer omzet of rendement wil halen
 • Slechte communicatie binnen een afdeling
 • Hoog ziekteverzuim in (delen van) de onderneming
 • Een acuut personeelsprobleem
 • Problemen met buurtgenoten
 • Problemen met de overheid
 • Problemen in de relationele sfeer

Elke situatie waarbij iemand zich afvraagt hoe te handelen en welke persoonlijke kwaliteit in te zetten kan baat hebben bij Creatief Management.

Hoe meer issues er direct spelen, hoe groter het belang van Creatief Management kan zijn.

Verschillende vormen van Creatief Management

Creatief Management kan in drie vormen aangeboden worden.

 1. Voor individuele deelnemers waar meerdere issues spelen. Deze deelnemer zal voor elk issue een aparte pion op het speelveld krijgen. Vervolgens zal gedurende de workshop voor elk van de issues duidelijk worden welke kwaliteiten benodigd zijn en ingezet kunnen worden. Ook wordt duidelijk hoe de verschillende issues op elkaar inwerken. Een voorbeeld is een ondernemer met personeel die plannen heeft om uit te breiden maar tegelijkertijd in de privesfeer voor moelijke keuzes staat.
 2. Voor groepen mensen die een directe relatie met elkaar hebben. Bijvoorbeeld een nieuw op te zetten projectgroep, een afdeling binnen een onderneming, een groep mensen die gezamenlijk iets willen bereiken. Hier brengt ieder van de deelnemers, afhankelijk van de grootte van de groep, 1 of 2 issues in. Daarnaast wordt er een centraal thema benoemd. Gedurende de dag zal ook hier duidelijk worden hoe de verschillende issues benaderd kunnen worden maar wordt tevens duidelijk wat er met de groep als geheel gebeurt ten aanzien van het centrale thema.
 3. Voor groepen mensen die op individuele basis het traject in willen gaan. Dit is gelijk aan de tweede vorm met uizondering dat er geen centraal thema aanwezig hoeft te zijn.

 

 Voor meer inhoudelijke informatie over Creatief Managemant bezoek dan eens de website www.creatief.management